دانلود کتاب کارآگاه تام سایر - مارک تواین

دانلود رایگان کتاب کارآگاه تام سایر مارک تواین

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ کارآگاه تام سایر در تعقیب دزدان و قاتلان
نام نویسنده:‌ مارک تواین
نام مترجم: سعید میرداودی
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۱۰۶
حجم فایل: 2.58 MB

دانلود کتاب سپتامبر بی باران - ویلیام فالکنر

دانلود رایگان کتاب سپتامبر بی باران ویلیام فالکنر

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ سپتامبر بی باران
نام نویسنده:‌ ویلیام فالکنر
نام مترجم: احمد اخوت
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۱۲۷
حجم فایل: 2.19 MB

دانلود کتاب خورشید همچنان می‌درخشد - ارنست همینگوی

دانلود رایگان کتاب خورشید همچنان می‌درخشد - ارنست همینگوی

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ خورشید همچنان می‌درخشد
نام نویسنده:‌ ارنست همینگوی
نام مترجم: همایون حنیفه وند مقدم
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۲۷۲
حجم فایل: 2.9 MB

دانلود کتاب افسانه‌های راز و خیال - ادگار آلن پو

دانلود رایگان کتاب افسانه‌های راز و خیال - ادگار آلن پو

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ افسانه‌های راز و خیال
نام نویسنده:‌ ادگار آلن پو
نام مترجم: شجاع‌الدین شفاء
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۲۶۷
حجم فایل: 5.49 MB

دانلود کتاب آمریکایی که من کشف کردم - وادیمیر مایاکوفسکی

دانلود کتاب آمریکایی که من کشف کردم - وادیمیر مایاکوفسکی

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ آمریکایی که من کشف کردم
نام نویسنده:‌ ولایدیمیر مایاکوفسکی
نام مترجم: وازریک در ساهاکیان 
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۱۴۴
حجم فایل: 3.74 MB

دانلود کتاب مردی که می خندد - ویکتور هوگو

دانلود رایگان کتاب مردی که می خندد اثر ویکتور هوگو

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ مردی که می خندد
نام نویسنده:‌ ویکتور هوگو
نام مترجم: رضا فکور
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۲۸۰
حجم فایل: 3 MB

دانلود کتاب قمارباز - فئودور داستایوفسکی

دانلود رایگان کتاب قمارباز اثر فئودور داستایوفسکی

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ قمارباز
نام نویسنده:‌ فئودور داستایوفسکی
نام مترجم: جلال آل احمد 
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۲۳۴
حجم فایل: 2 MB