نام هنرمند: ابی
نام قطعه: جهان‌بینی
نام آلبوم: حس تنهایی
نوع فایل: MP3

 

دانلود با کیفیت ۳۲۰
دانلود با کیفیت ۱۲۸

متن آهنگ جهان بینی ابی: 

تم آوای کلیسا
وهم نجواهای بودا
ورد معبدای هندو
جرات انکار خدا

خط مبهم کتیبه
باغ‌های سبز بابل
کاخ‌های تخت جمشید
ناله‌های ویولن سل

فکر فلسفه فریبی
هنر و تاریخ و عرفان
بازی تولد و مرگ
احتمال صفر امکان

به دنیا اومدم تا عاشقت باشم
به دنیا اومدم تا عاشقت باشم

مکث کن آقای تاریخ
قدرت و ثروت و شهرت
امپراطوری تزویر
محنت و لعنت و وحشت

من جهان بینی ندارم
من الفبای جدیدم
من فقط عشق، فقط تو
من به آرامش رسیدم

قرنها میان و میرن
یه چرا بدون پاسخ
من و تو هزار سال بعد
عشق، زندگی، تناسخ

به دنیا اومدم تا عاشقت باشم
به دنیا اومدم تا عاشقت باشم

تم آوای کلیسا
وهم نجواهای بودا
ورد معبدای هندو
جرات انکار خدا

خط مبهم کتیبه
باغ‌های سبز بابل
کاخ‌های تخت جمشید
ناله‌های ویولن سل

فکر فلسفه فریبی
هنر و تاریخ و عرفان
بازی تولد و مرگ
احتمال صفر امکان

به دنیا اومدم تا عاشقت باشم
به دنیا اومدم تا عاشقت باشم