کتابهای شعر و ترانه

دانلود کتاب مجموعه شعر «شعرهای دریایی» - یدالله رویایی

دانلود رایگان کتاب مجموعه شعر «شعرهای دریایی» - یدالله رویایی

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ شعرهای دریایی
نام نویسنده:‌ یدالله رویایی
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۵۶
حجم فایل: 820 KB

دانلود کتاب مجموعه شعر «زرد کاهی» - ناظم حکمت

دانلود رایگان کتاب مجموعه شعر «زرد کاهی» - ناظم حکمت

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ زرد کاهی
نام نویسنده:‌ ناظم حکمت
نام مترجم: پرستو ارستو
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۱۲۶
حجم فایل: 972 KB

دانلود کتاب مجموعه شعر «از این اوستا» - مهدی اخوان ثالث

دانلود رایگان کتاب مجموعه شعر از این اوستا - مهدی اخوان ثالث

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ مجموعه شعر از این اوستا
نام نویسنده:‌ مهدی اخوان ثالث
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۲۳۱
حجم فایل: 2.61 MB

دانلود کتاب مجموعه شعر «ابر و کوچه» - فریدون مشیری

دانلود رایگان دانلود کتاب مجموعه شعر ابر و کوچه - فریدون مشیری

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ مجموعه شعر ابر و کوچه
نام نویسنده:‌ فریدون مشیری
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۷۵
حجم فایل: 908 KB

دانلود کتاب یکصد و یک شعر منتشر نشده شفیعی کدکنی

دانلود  رایگان کتاب یکصد و یک شعر منتشر نشده شفیعی کدکنی

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ یکصد و یک شعر منتشر نشده شفیعی کدکنی
نام نویسنده:‌ محمدرضا شفیعی کدکنی
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۵۶
حجم فایل: 1.32 MB

دانلود کتاب مجموعه شعر «زمستان» - مهدی اخوان ثالث

دانلود رایگان کتاب مجموعه شعر زمستان مهدی اخوان ثالث

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ مجموعه شعر زمستان
نام نویسنده:‌ مهدی اخوان ثالث
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۷۲
حجم فایل: KB 825

کتاب دیوان کامل اشعار محتشم کاشانی

دانلود دیوان کامل اشعار محتشم کاشانی

مشخصات کتاب:

نام کتاب:‌ دیوان کامل اشعار محتشم کاشانی
نام نویسنده:‌ محتشم کاشانی
زبان کتاب: فارسی
نوع فایل:‌ PDF
تعداد صفحات:‌ ۴۳۸
حجم فایل: MB 5.36

  • 1
  • 2