زبانِ سیاهی - بیژن جلالی

در شب نوشته‌ای
آنچه را که رفته‌است
و در شب دیده‌ای
آنچه را که گذشته‌است
و زبان تو از سیاهی
گفته‌است
و آنچه را که از زبان سیاهی
شنیده‌ای!

کلید واژه ها
[دیدارها]
ارسال دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید