رودخانه‌ها - بیژن جلالی

برای چه رودخانه‌ها
اینهمه می‌گریند
و برای رسیدن به کیست
که اینهمه تند می‌روند
چرا رودخانه‌ها
سودای مردن در سر دارند.

کلید واژه ها
[دیدارها]
ارسال دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید