در سال‌های نوجوانی، گرفتن دست‌ها نشانه‌ی عشق است. یک مطالعه‌ی جدید دریافته است که عشاق دلیل خوبی برای گرفتن دست‌های یک‌دیگر دارند.

این مطالعه در نشریه‌ی «اقدامات آکادمی ملی علوم» منتشر شده است؛ یافته‌های این مطالعه در علم، به «هماهنگی میان‌فردی» موسوم است و در سال‌های اخیر مورد توجه روزافزونی قرار گرفته است. هماهنگی میان‌فردی زمانی رخ می‌دهد که امواج مغزی یک فرد با امواج مغزی فرد دیگر، در هماهنگی قرار بگیرد. محققان دانشگاه کلرادو بولدر و دانشگاه حیفا دریافته‌اند گرفتن دست فردی که دوستش داریم امواج مغزی دو نفر را با هم هماهنگ می‌کند؛ اگر فردی دردی داشته باشد و دیگری با وی احساس هم‌دردی کند، هرچه امواج مغزی آن‌ها با هم هماهنگ‌تر باشد، رهایی از درد زودتر رخ می‌دهد.

پاول گلداشتین، سرپرست این تحقیق، دارای مدرک پسادکترا در زمینه‌ی عصب‌شناسی شناختی و عاطفی است و به عنوان پژوهشگر در زمینه‌ی درد در آزمایشگاه سی‌سو بلدر کار می‌کند. بارداری و زایمان همسرش، الهام بخش وی برای انجام چنین پژوهشی بود. وی متوجه شد وقتی دخترش در حال دنیا آمدن بود، زمانی که وی دست همسرش را می‌گرفت، درد او کم‌تر می‌شد. وی می‌خواست دریابد آیا می‌توان با لمس، درد فردی را کاهش داد و اگر اینگونه است، این کار چگونه انجام می‌شود؟

وی و همکارانش روی 22 زوج (غیرهم‌جنس) که حداقل به مدت یک سال با هم بودند، مطالعه کردند. آن‌ها با استفاده از کلاه‌های ثبت امواج مغزی، زوج‌ها را در چندین حالت مورد مطالعه قرار دادند:
• زوج‌ها کنار هم نشستند در حالی‌که تماسی با هم نداشتند.
• زوج‌ها کنار هم نشستند و دست‌های یک‌دیگر را گرفتند.
• زوج‌ها در اتاق‌های جداگانه نشستند.

هم‌چنین در یک تجربه‌ی دیگر، زنان درد مختصری را از طریق نزدیک کردن آتش به بازوی آن‌ها احساس کردند. نکته‌ی جالب این بود که فقط بودن در یک اتاق باعث می‌شد امواج مغزی افراد تا حدودی با هم هماهنگ شود. اگر در هنگام احساس درد توسط زن، زوج‌ها دست یک‌دیگر را می‌گرفتند، امواج مغزی با هم هماهنگ‌تر می‌شد. گلدشتین در این باره می‌گوید: «چنین به نظر می‌رسد که درد باعث ایجاد اختلال در روند هماهنگی امواج مغزی می‌شود و گرفتن دست‌ها، امواج را با هم هماهنگ‌تر می‌کند».
محققان مطمئن نیستند که چرا مغز زوج‌ها احساس درد را کاهش می‌دهد و در این زمینه باید پژوهش‌های بیش‌تری انجام شود و هم‌چنین پژوهش‌هایی باید روی زوج‌های هم‌جنس و نیز روابط غیرعاشقانه انجام شود. ولی این مطالعه قدرت و اهمیت لمس انسانی را نشان می‌دهد.