شرکت فضایی بیگلو (Bigelow) لاس وگاس تمرکز خود را روی فعالیت‌های هوافضایی بگونه‌ای کرده است که در نتیجه آن می‌خواهد محیط زیست را کم کم وارد فضا کرده و با ایجاد اتاق‌های تنفس بیشتر محل‌هایی را برای اقامت عموم مردم فراهم کند.

اولویت اول این شرکت تولید ایستگاه‌های چرخشی در فضا است. هر یک از هتل‌های فضایی برای اقامت ۶ نفر در نظر گرفته شده‌‌اند که محیطی معادل ۳۳۰ متر مکعب را فراهم می‌کنند.

در حالیکه بقیه شرکت‌ها برای ساخت فضاپیماها تلاش می‌کنند. شرکت بیگلو تصمیم گرفته است که مردم را از کره زمین برای تفریح به فضا برده و گاها یک محیط زیست واقعی را برای آنها فراهم کند تا شاید در آنجا باقی ماندند.

هدف اصلی این شرکت تغییر زیست محیط انسان‌ها از کره زمین به فضا است!