تارهای عنکبوت‌ها به اندازه کافی قوی هستند تا حشرات را به دام انداخته و مانع از فرار کردن آنها شوند. اما در آینده‌ای نه چندان دور انتظار می‌رود که این تارها نیز انسان را به دام بیاندازند!

در مطالعات جدید که آقای نیکولا پوگوو و تیمش در دانشگاه ترنتو ایتالیا مطرح کرد توانست نانولوله‌های گرافنی و کربن را به آب آشامیدنی عنکبوت اضافه و در نهایت به نتایج شگفت‌انگیزی دست پیدا کند!

پس از انجام این کار عنکبوت که به عنکبوت گرافنی معروف شده تاری با قدرتی ۵ برابر قوی تر از تار اولیه خود تولید می‌کند که جنس این تار ابریشمی از الیاف کربن خالص و کولار است. این مواد قوی ترین مواد روی کره زمین هستند.

حال این دانشمند به این نتیجه رسیده است که اگر این تحقیق موفقیت آمیز بوده باشد می‌توان این ماده را به آب آشامیدنی ده ها هزار عنکبوت اضافه و در نهایت از تار ابریشمی آنها برای ساخت چتر نجات، طناب، کابل و غیره استفاده کرد. همچنین وی اظهار داشت که می‌توان این ماده را به سایر موجودات و حیوانات خوراند تا ابزاری قدرتمند را تولید کرد!